Monitor Klimatu Domowego

Monitor Klimatu Domowego z Arduino: Twój Nowy Projekt DIY!

Marzysz o stworzeniu własnego inteligentnego systemu monitorowania klimatu w domu? Teraz masz okazję! W naszym najnowszym projekcie DIY pokażemy, jak za pomocą Arduino, czujnika temperatury i wilgotności DHT11 oraz wyświetlacza OLED 0,96 cala zbudować prosty, ale funkcjonalny monitor klimatu. To idealny sposób na wprowadzenie się w świat elektroniki i programowania, niezależnie od poziomu zaawansowania. Gotowi na przygodę? W naszym przewodniku znajdziesz krok po kroku instrukcje, dzięki którym stworzysz swoje własne urządzenie, monitorujące i wyświetlające kluczowe parametry atmosferyczne Twojego domu. Zaczynamy!

Co Potrzebujemy?

Kontroler Arduino Uno

 

Czujnik temperatury i wilgotności DH11

 

Wyświetlacz Oled 0.96„ ssd1306

Przewody połączeniowe

przewody

 

Jak to wszystko połączyć?

Łączymy przewody z wyjściami w czujniku oraz w wyświetlaczu

Łączymy Wyświetlacz GND do GND na płytce arduino, VCC do zasilania 5V, SCL do A5, SDA do A4

Czujnik DH11 łączymy GND do GND w arduino, Data do pinu 2, VCC do zasilania 3.3V

 

Wczytujemy Kod
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
 
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11  

 

#define SCREEN_ADDRESS 0x3C
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64 

 

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);

 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println(„DHTxx test!”);

 

 
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
    Serial.println(F(„SSD1306 allocation failed”));
    for(;;);
  }

 

    delay(2000);
  display.clearDisplay();
  display.setTextColor(WHITE);
  dht.begin();
}

 

void loop() {
 
  delay(2000);
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  float f = dht.readTemperature(true);
  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
    Serial.println(„Failed to read from DHT sensor!”);
    return;
  }
  float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);

 

  Serial.print(„Humidity: „);
  Serial.print(h);
  Serial.print(” %\t”);
  Serial.print(„Temperature: „);
  Serial.print(t);
  Serial.print(” *C „);
  Serial.print(f);
  Serial.print(” *F\t”);
  Serial.print(„Heat index: „);
  Serial.print(hic);
  Serial.print(” *C „);
  Serial.print(hif);
  Serial.println(” *F”);

 

  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(0,0);
  display.print(„Temperatura: „);
  display.setTextSize(2);
  display.setCursor(0,10);
  display.print(t);
  display.print(” „);
  display.setTextSize(1);
  display.cp437(true);
  display.write(167);
  display.setTextSize(2);
  display.print(„C”);
 
 
 
  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(0, 35);
  display.print(„Wilgotnosc: „);
  display.setTextSize(2);
  display.setCursor(0, 45);
  display.print(h);
  display.print(” %”);
 
  display.display();
}
Zobacz wszystko na filmie

Subskrybuj i udostępniaj

Scroll to Top