Tworzenie własnego miernika odległości.

Projekt DIY miernika odległości to fascynujące przedsięwzięcie, które łączy w sobie elektronikę, programowanie oraz praktyczne zastosowanie w codziennym życiu. Wykorzystując podstawowe komponenty elektroniczne oraz mikrokontrolery, takie jak Arduino, można stworzyć narzędzie zdolne do precyzyjnego mierzenia odległości w różnych warunkach. Ten projekt nie tylko rozszerza wiedzę z zakresu elektroniki i programowania, ale również oferuje satysfakcję z budowania własnego urządzenia, które ma realne zastosowanie.

Co potrzebujemy?

Kontroler arduino

płytka prototypowa

płytka protypowa

wyświetlacz lcd 16×2

wyświetlacz lcd 16x2

czujnik HC-SR04

czujnik HC-SR04

potencjometr

potencjometr

przewody połączeniowe

przewody

 

Jak to wszystko połączyć?

schemat miernik odległości

połącz GND arduino z minusem w płytce prototypowej
połącz napięcie 5V arduino z plusem w płytce prototypowej

etap 1

podepnij do płytki czujnik HC-SR04 do płytki tak jak na schemacie
podepnij wyświetlacz lcd do płytki tak jak na schemacie
podepnij potencjometr do płytki tak jak na schemacie

etap 2

Vcc z czujnika podepinj do plusa na płytce
Gnd z czujnika podepnij do minusa na płytce
Trig z czujnika połącz z wejściem 9 na arduino
Echo z czujnika połącz z wejściem 10 na arduino

etap 3

jedną zewnętrzną nóżkę potencjometru połącz z plusem na płytce
drugą zewnętrzną nóżkę potencjometru połącz z minusem na płytce
środkową nóżkę połącz z wejściem V0 na wyświetlaczu

etap 4

Gnd lub Vss wyświetlacza połącz z minusem na płytce
Vcc lub Vdd wyświetlacza połącz z plusem na płytce
Rs  wyświetlacza połącz z wejsciem 1 arduino
Rw połącz z minusem na płytce
E połącz z wejściem 2 arduino
wyjscia od D0 do D3 pozostaw nie połączone

etap 5

wyjscie D4 połacz z wejściem 4 arduino
wyjscie D5 połacz z wejściem 5 arduino
wyjscie D6 połacz z wejściem 6 arduino
wyjscie D7 połacz z wejściem 7 arduino
wyjscie A Led połacz z plusem na płytce
wyjście K led połącz z minusem na płytce

etap 6

wczytaj kod

 

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(1, 2, 4, 5, 6, 7); // Creates an LCD object. Parameters: (rs, enable, d4, d5, d6, d7)
const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;
long duration;
int distanceCm, distanceInch;

void setup() {
lcd.begin(16, 2);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
distanceCm = duration * 0.034 / 2;
distanceInch = duration * 0.0133 / 2;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(„Distance: „);
lcd.print(distanceCm);
lcd.print(” cm”);
delay(10);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(„Distance: „);
lcd.print(distanceInch);
lcd.print(” inch”);
delay(10);
}

 

Udostępnij oraz pochwal się swoim projektem pod hastagiem #ElektronikaProjektyOdleglosc

Zobacz wszystko na filmie
Scroll to Top